POĎAKOVANIE SPONZOROM

 Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli MŠ.