VČELIČKY

 V tejto triede je 20 detičiek a výchovno -vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pani učiteľka Ivetka a pani učiteľka Valika.

FOTOGALÉRIA 4. TRIEDY - VČELIČIEK

Skúška šiat na vystúpenie 🥳 

Na ceste  si dávaj  pozor! 

DEŇ ZEME 🌍

VEĽKÁ NOC  🥚🐣

Klokočina  🐴

22.3.2022 DEŇ VODY

Marec mesiac knihy...

Karneval 🥳 

 Úlohy pre deti  v prípade  dištančného  vzdelávania  pre triedu  č. 4 VČIELKY


Zimné radovánky 

Darčeky 


VIANOCE 2021

Mikuláš 


Bubnovačka 

DEŇ  MATERSKÝCH ŠKÔL 2021

DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY 

Jeseň 


SVETOVÝ DEŇ  JABLKA

Environmentálne  aktivity 

Zábava  pokračuje...


1.6.2021    "MDD"