JEDÁLNIČEK

JEDÁLNIČEK

                  
VEDÚCA ŠKOLSKEJ  JEDÁLNE:

mob. 0905 452 480

Číslo účtu: IBAN: SK 97 7500 0000 0040 2605 7214