HRÁME A UČÍME SA DOMA

Umenie a kultúra - hudobná výchova

Návrh aktivity pre 5-6 ročné deti - hudobná výchova

Vypracovala:

Umenie a kultúra - hudobná výchova

Návrh aktivity pre 5-6 ročné deti - hudobná výchova

Vypracovala:

Jazyk a komunikácia - Kamarátka ceruzka

Návrh aktivity pre 3-4 ročné deti - Jazyk a komunikácia

Vypracovala: