SPRÁVA O VÝCHOVNO- VZDELÁVACEJ ČINNOSTI 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch  a podmienkach materskej školy si môžete  prečítať v prílohe.