MRAVČEKOVIA

 21 detičiek v tejto triede, ich výchovu a vzdelávanie zabezpečuje  pani učiteľka Jarka a pani učiteľka Lívia.


DEŇ MATERSKÝCH ŠKÔL  

CESTOU, VODOU, VZDUCHOM...
SVETOVÝ DEŇ ZDRAVEJ  VÝŽIVY