TRIEDY

Naša materská škola sa nachádza na sídlisku Stráňany, tvoria ju 4 budovy a v 7 triedach je zaradených 137 detí.

Prvé tri triedy sa nachádzajú v Rozprávkovej budove a ďalšie triedy v Novej budove a v budove po bývalých jasliach.