LIENKY

O 21 detičiek v tejto triede sa stará pani učiteľka Danka a pani učiteľka Erika. Detičky sú vo veku 5-6 rokov.


DEŇ VODY  22.MAREC 

KARNEVAL 🎭🥳🎉

DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY 
Svetový deň výživy- takto sme si na zdravých dobrotách pochutili, čo nám kuchárky s láskou pripravili...🙂

Akcia: "MALÝ  ŠPARŤAN"
Bezpečnosť na ceste 🚦⛔🚫

DEŇ ZEME 🌍

VEĽKÁ NOC 🐣

MDD 1.6.2021