LIENKY

O  detičky v tejto triede sa stará pani učiteľka Ľudka a pani učiteľka Vierka. ŠARKANIÁDA 
EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY