LIENKY

O 21 detičiek v tejto triede sa stará pani učiteľka Danka, ktorú zastupuje pani učiteľka Dominika a pani učiteľka Erika. Detičky sú vo veku 4 rokov.


Bezpečnosť na ceste 🚦⛔🚫

DEŇ ZEME 🌍

VEĽKÁ NOC 🐣

MDD 1.6.2021