AKCIE MŠ

Čo sa u nás udialo...

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ  


Školská olympiáda 
ŠKOLSKÝ SLÁVIK 

DEŇ MLIEKA 

DEŇ ZEME 

MORENA, MORENA, KDE SI PREBÝVALA....
Lúčenie sa so zimou a vítanie jari si pripomenuli detičky z  našej MŠ, keď k  rieke Laborec vyniesli, upálili a následne v nej aj utopili Morenu.


Divadielko  TRI PRASIATKA 

16. decembra bola D. Sabová reprezentovať našu škôlku v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického  Akcia sa volala Čaro Vianoc...

BUBNOVAČKA 2022
,,ABY BOLO  DETI LEPŠIE  POČUŤ"
Aj v  tomto školskom roku sa naša MŠ zúčastnila  akcie BUBNOVAČKA 2022. Spoločne sme bubnovali na školskom dvore proti psychickému a fyzickému týraniu, násiliu a sexuálnemu zneužívaniu  na deťoch.

DEŇ MATERSKÝCH ŠKÔL 🌞

Liga matetskych škôl v pohybovej zdatnosti

ŠPORTOVÝ OLYMPIJSKÝ DEŇ
Olympijské dni pokračujú. Deti z materských škôl v Michalovciach si merali sily na Mestskej športovej olympiáde, ktorú pripravila MŠ S. H. Vajanského. Nechýbali ani ceny pre víťazov a dobrá nálada. Deti súťažili v piatich disciplínach jednotlivo i ako družstvo. Najviac sa darilo našej MŠ, ktorá získala aj putovný pohár. 

TAKTO JE NÁM VESELO NA ANGLICKOM JAZYKUŠPORTOVÉ DOPOLUDNIE PREDŠKOLÁKOV  Z TRÉNERMI  FUTBALOVÉHO KLUBU  A HÁDZANÁRSKÉHO  KLUBU.

1.6.2022 MDD 

MOJA PRVÁ  MEDAILA (tenisové centrum)

AKO NÁS NAVŠTÍVILO ROZPRÁVKOVO 


ŠKOLSKÁ ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA 
OLYMPIJSKÝ DEŇ  
 

DEŇ MATIEK V TRIEDE MOTÝĽOV 

DEŇ MATIEK- TRIEDA LIENOK

DEŇ MATIEK - TRIEDA ŽABIEK

DEŇ MATIEK- TRIEDA SOVIČIEK

DEŇ MATIEK - TRIEDA JEŽKOV

DEŇ MATIEK -  TRIEDA MRAVČEKOV 
Tvorivé dielne 

 Tvorivé dielne v Zemplínskom osvetovom stredisku Michalovce. Fantastický zážitok, tvorenie, zábava, praktická činnosť, poznávanie - krásny deň . Ďakujeme, že naši predškoláci boli súčasťou❤️


DEŇ MATIEK V TRIEDE  VČELIČIEK

PREDNES POÉZIE A PRÓZY  

STAVANIE MÁJA 


BEZPEČNOSŤ NA CESTE 🚔

DEŇ ZEME 🌍  

VEĽKÁ NOC 
Deti z našej MŠ takto  vyzdobili dvor v  našej  MŠ.

Gúľa sa k Vám tichúčko veľkonočné vajíčko. Prichádza len na čas krátky zaželať Vám krásne sviatky.


Košík jarných prekvapení a knihy v rámci Marec, mesiac knihy od kamarátov zo ZŠ ŠKOLSKÁ 2, Michalovce. Ďakujeme.

Ako sme si ozdobili stromček ...

Bubnovačka

Dňa 19.11.2021 sa v našej MŠ konala Bubnovačka   
,,Aby deti bolo lepšie počuť ".
Bubnovačka má symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie.


"SVETOVÝ DEŇ VÝŽIVY"
Dnes 15.10.2021 sa v našej MŠ konal ,,SVETOVÝ DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY ".
V každej triede
sme zrealizovali niekoľko zaujímavých aktivít a deti si pochutili na zdravých dobrotách ovocia a zeleniny, ktoré mám nachystali naše zlaté kuchárky, za čo im z celého srdca ďakujeme.


POĎAKOVANIE

Slovenský olympijský a športový výbor ďakuje za aktívnu účasť a spoluprácu na aktivitách Virtuálnej štafety Pripravení na Tokio v projekte Olympijský deň 2021. Na Slovensku bolo registrovaných 247 podujatí so 32 930 účastníkmi. Aj naše podujatie bolo medzi nimi.

Viac o vyhodnotení projektu Olympijský deň 2021 s fotogalériou nájdete na:https://www.olympic.sk/clanok/olympijsky-den-2021-v-duchu-hesla-pripraveni-na-tokio


       OLYMPIJSKÝ DEŇ
"Uč sa, hýb sa, poznávaj!
"

MDD 1.6.2021


"STAVANIE MÁJA"


DEŇ ZEME 🌍 
V našej MŠ  sme oslavovali 22.apríla "DEŇ ZEME." Aj keď epidemiologická situácia  mám  nedovolila oslavovať  spoločne, tak  sme oslavovali jednotlivo v triedach. Každá  trieda  si urobila  svoj plagát a  cez jednotlivé aktivity  sme sa snažili poukázať na to, že  naša ,,ZEM" 🌍 je dôležitá pre  náš  život.

Trieda č.1 Ježkovia 
Trieda č.2 Lienky
Trieda č.3 Motýle
Trieda č.4 Včielky
Trieda č.5 Mravčekovia
Trieda č.6 Sovičky
Trieda č.7 Žabky 

Materská škola Školská 5 Michalovce, je pripravená nie len na TOKIO! 


HOSŤ RÁDIA REGINA

Dňa 29.03.2021 bola relácia ,,Hosť Rádia Regina" venovaná - Dňu učiteľov. Do relácie bola zapojená aj naša materská škola. Reláciu si môžete vypočuť v priloženom linku.

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1541/1554361