ŽABKY

O trojročné detičky v tejto triede sa stará pani učiteľka Dominika , pani učiteľka Danielka a pani učiteľka Anka.