JEŽKOVIA

O detičky  v tejto triede sa stará pani učiteľka Táňka a pani učiteľka Dominika. 


JEŽKOVIA PRACUJÚ 

DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY