FOTOGALÉRIA


Naša pani učiteľka Danka  odchádza  do dôchodku. Za jej dlhoročnú  prácu  jej ďakujeme.
V našej MŠ pribudli  nové  pomôcky na školskom dvore.
Naďalej  pokračuje zveľaďovanie našej materskej  školy. Počas víkendu bolo obnovené schodište.

Aj  v  školskom roku 2020/2021 sa udialo veľa vecí.  Určite  ste spozorovali   novú  sanitku, šmýkačku a lietadlo  na  školskom dvore.


Pani učiteľka Marika  odchádza  do dôchodku. Ďakujeme jej za dlhoročnú prácu  v našej  MŠ.

V roku 2018 sa naplnila naša túžba a dočkali sme sa opravy fasády našej "starej budovy" z roku 1956, v ktorej sú tri triedy našej MŠ a jedáleň. Takto sa vďaka Mestu Michalovce a sponzorom stala zo starej budovy - rozprávková.

V roku 2016 pri príležitostí predsedníctva SR v Rade EÚ sa naša MŠ zapojila do medzinárodného výtvarného projektu EUROROZPRÁVKA. Riaditeľka MŠ Anka Berdáková, poverila  pani učiteľky Danku Ďuricovú a Táňku Valaštekovú, ktoré s deťmi  realizovali zadania vyplývajúce z projektu. Do projektu bolo zapojených 57 MŠ zo Slovenska. Najkrajšie práce boli ohodnotené a reprezentovali na SR na výstave v Bruseli.  Vernisáž bola aj v budove Slovenského rozhlasu v Bratislave. 

Deti vďaka projektu spoznali rozprávku Brémski muzikanti, krajinu pôvodu tejto rozprávky - Nemecko, rôznymi netradičnými technikami ju zobrazovali, dramatizovali... Stálo to za to. 

Na vernisáži okrem ich prác bola prezentácia aj nášho mesta a našej MŠ. Brožúrky boli vydané v troch jazykoch - slovenskom, anglickom a francúzskom a následujúci rok bola vydaná kniha s týmito prácami.

Poďakovanie patrí pani učiteľkám Danke a Táňke, ktoré tomu obetovali svoj voľný čas.


Brigáda v škôlke ...

Dnes v rámci dobrovoľníckej práce nám omaľovali oplotenie MŠ študenti z Gymnázia P. Horova a Strednej odbornej školy sv. Cyrila a Metóda , zároveň odstránili starý plot, pripravili na novú výsadbu a osadili farebné pneumatiky. Patrí im veľké poďakovanie.