KRÚŽKY

Krúžky v našej materskej škole...

Spevácky krúžok

Spevácky krúžok vedie pani učiteľka Ľudka, podporuje rozvíjanie talentu malých spevákov rozširuje ich repertoár, intonačný rozsah. Deti spievajú ľudové, detské i moderné piesne. Reprezentujú MŠ na verejností a rôznych speváckych súťažiach, kde získavajú popredné umiestnenia už niekoľko rokov.


Tanečný krúžok

Vedie pani učiteľka Táňka, podporuje rytmické cítenie, pohyb, tanečné prvky ľudového i moderného tanca. Detičky reprezentujú MŠ v rámci mesta i okresu, ich vystúpenia zodpovedajú vysokej estetickej úrovní. Prírodovedný krúžok

Deti pod vedením pani učiteľky Ivetky sú vedené k tvorbe a ochrane životného prostredia v priestoroch našej MŠ a blízkeho okolia. Vytvárajú si tak potrebné predstavy o zdravom životnom prostredí .


Výučba anglického jazyka

Zabezpečuje súkromná jazyková škola p. Mgr. Adely Kužmovej, detičky učí základom anglického jazyka hravou formou, cez vhodnú motiváciu si detí rozvíjajú komunikačné schopností v tomto jazyku.