ZÁPIS DETÍ DO MŠ

Pozývame rodičov a deti na zápis do našej materskej školy na školský rok 2024/2025

v termíne  od 01.05.2024 
                   do 31.05.2024

Podmienky prijímania detí do MŠ  pre školský rok 2024/2025

Dieťa bude prijímané do MŠ:

 • na základe písomnej prihlášky - žiadosti rodiča resp. jeho zákonného zástupcu a to v termíne od 01.05.2024-do 31.05.2024
 • súčasťou je potvrdenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa a jeho vyjadrenie, či si dieťa nevyžaduje osobitnú starostlivosť
 • doložiť kópiu preukazu poistenca dieťaťa
 • doložiť kópiu rodného listu dieťaťa
 • osobná prítomnosť dieťaťa pri zápise

Prednostne budú prijímané deti:

 • predškoláci a deti, ktoré  budú  pokračovať v plnení  povinného predprimárneho vzdelávania 
 • 4 - ročné detí
 • od 3 do 6 rokov
 • súrodenci detí, ktoré už navštevujú našu MŠ

Mladšie deti /od 2-3 rokov/ budú prijímané až po ukončení zápisu- po 31.05.2024, ak nebude ešte naplnená kapacita MŠ.

                                                                               Za správnosť: Anna Berdáková                                                                                                                                                                riaditeľka MŠ

Tešíme sa na Vás!

Žiadosť o zápis detí do MŠ si môžete stiahnúť tu:


Splnomocnenie na preberanie detí z MŠ:


Dieťa pri nástupe do MŠ potrebuje...

 • prezuvky (pevná obuv - vhodné na celodenný pobyt /nie vsuvky, kroksy/)
 • uterák,
 • pyžamo,
 • náhradné oblečenie (u mladších detí - spodná bielizeň, ponožky, pančuchy, tepláky),
 • Dievčatá - hrebeň,
 • posteľné prádlo - oblečenie na vankúš (cca 45×60), paplón (cca 130×90) a plachtu na matrac (cca 130×60),
 • kópiu preukazu zdravotného poistenia (iba novoprijaté deti a pri zmene poisťovne).

Informácie o ďalších veciach, ktoré bude Vaše dieťa potrebovať do materskej školy získate od učiteliek v jednotlivých triedach, kde bude Vaše dieťa zaradené.

Všetky veci je nutné označiť menom hlavne u mladších detí! Ďakujeme.