Vitajte

na nových stránkach našej materskej školy! Aktuality čítajte nižšie...


Kolektív Materskej školy, Školská 5, Michalovce vyjadruje úprimnú sústrasť nad stratou našej bývalej dlhoročnej - vedúcej školskej jedálne pri MŠ kolegyne
                       Emílie Sninčákovej
V našej MŠ prežila celý svôj plodný život, prežili sme spolu veľa pracovných i osobných chvíľ, plný zážitkov, jej milého úsmevu , radosti i starosti. Spolu sme sa tešili zo spoločných úspechov a radili sa pri riešení problémov, ktoré život v MŠ priniesol. Tu nechala po sebe krásne stopy a spomienky. Ostáva v mysliach našich zamestnancov, rodičov i detičiek.

Teta Milka bola vždy usmiata, dokázala pritúliť nejedno dieťa, dokázala potešiť svojim smiechom i dobrým slovom. 

Na takých ľudí sa nezabúda
Navždy ostaneš v našich srdciach:   
                                                      Kolegyne z MŠ
 


POĎAKOVANIE 
Ďakujeme  OBI predajni za sponzorský dar - VIANOČNÝ STROMČEK,  ktorým sme si skrášlili našu materskú  školu.
Za tento  krásny  dar ďakujú deti a zamestnanci MŠ Školská 5, Michalovce. 

PS: (Ak by mal niekto záujem o vianočný  stromček, môže si ho zakúpiť v OBI predajni)
. 🎄


Ako sme si ozdobili stromček ...

Bubnovačka 

Dňa 19.11.2021 sa v našej MŠ konala Bubnovačka ,,Aby deti bolo lepsie počuť ".
Bubnovačka má symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie.


POĎAKOVANIE

Slovenský olympijský a športový výbor ďakuje za aktívnu účasť a spoluprácu na aktivitách Virtuálnej štafety Pripravení na Tokio v projekte Olympijský deň 2021.                                                                                                      Na Slovensku bolo registrovaných 247 podujatí so 32 930 účastníkmi. Aj naše podujatie bolo medzi nimi.

Viac o vyhodnotení projektu Olympijský deň 2021 s fotogalériou nájdete na:https://www.olympic.sk/clanok/olympijsky-den-2021-v-duchu-hesla-pripraveni-na-tokio


"SVETOVÝ DEŇ VÝŽIVY"
Dnes 15.10.2021 sa v našej MŠ konal ,,SVETOVÝ DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY ".
V každej  triede
sme zrealizovali niekoľko zaujímavých aktivít  a  deti si pochutili na zdravých dobrotách ovocia a zeleniny, ktoré mám nachystali naše zlaté kuchárky, za čo  im z celého srdca  ďakujeme.

DOTÁCIA NA STRAVU !Virtuálna prehliadka  našej MŠ.


Vážení rodičia !

Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/17294:1 A 1810 zo dňa 11.10.2020 sa v materských školách "DôRAZNE ODPORÚČA" deťom nosenie rúška v interiéri aj v exteriéri.

Každé dieťa musí mať v skrinke náhradné rúško, sprísni sa ranný filter.

Prosíme rodičom o dodržiavanie rozostupov, nezdržiavať sa v šatni - jeden rodič , ostatní čakajú v rozostupoch tak, ako je to vyznačené pred vstupom do budovy, resp. tried.

Naďalej platí dezinfekcia rúk pri vstupe a prekrytie dýchacích ciest - rúškom - nos aj ústa v exteriéri aj interiéri MŠ. 

Ďakujeme Vám za to, že dodržiavate prísne nariadenia počas mimoriadnej situácie !

Chránite seba, svoje detí aj nás. 

Ďakujeme, spolu to zvládneme !

Anna Berdáková, riaditeľka MŠ 


Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.


Olympijský klub Michalovce

Pozrite sa - čo dokážeme v našej MŠ. Šport to je naše.
Za toto video patrí vďaka našemu bývalému Janíkovi, dnes už šikovnému mládencovi - nielenže bol úspešným športovcom, dokázal už v MŠ čítať / je to tam / , bol aktívny vo všetkých oblastiach VVČ. A na záberoch sú jeho ďalší nasledovníci - všetkým prajem, nech sa darí v ZŠ, i v živote.


Zápis detí do MŠ

Viac informácií k nástupu detí do našej MŠ nájdete v sekcii "Zápis detí do MŠ" na našich stránkach.