Vyhlásenie o bezinfekčnosti

Pri vstupe  do MŠ je potrebné vypísať tlačivo .


XX.ROČNÍK MESTSKEJ ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDY  MŠ

Dňa 31.05.2023 sa v našej materskej škole konal XX. ročník Mestskej športovej olympiády. Nasadenie, nadšenie, radosť z pohybu a úsmev na tvárach detí hovoria za všetko.  


MÁJ,MÁJ, MÁJ, ZELENÝ...

 MALÝ  DOPRAVÁK
Dňa  24.04.2023 sa v našej MŠ konala akcia BEZPEČNE  NA CESTÁCH- MALÝ  DOPRAVÁK. Veľké  poďakovanie patrí záchranárskym zložkám- HASIČOM,  POLÍCIÍ, MESTSKEJ  POLÍCIÍ, ZÁCHRANNEJ SLUŽBE A ČERVENÉMU  KRÍŽU za spoločnú akciu.  Cez zážitkové učenie deti  spoznávali  poznatky o dopravných situáciách, ktoré využijú  v každodennom živote.         OZNAM!

DOTÁCIA NA STRAVU 


1. miesto v treťom kole Ligy pohybovej zdatnosti deti z MŠ mesta Michalovce 16.2.2023


2% Z VAŠICH DANÍ
" Prosíme rodičov a priateľov našej MŠ o podporu 2% z Vašich daní" 


ZLATÝ MATIČNÝ HLASOK 
Dňa 22.11.2022 sa  uskutočnila regionálna súťaž ,,ZLATÝ  MATIČNÝ HLÁSOK "do ktorej sa zapojila aj naša MŠ Školská 5, Michalovce.

"VYBER SI SVOJ ŠPORT"

 Mesto Michalovce - odbor školstva a športu v spolupráci s Olympijským klubom, základnými školami, ktoré majú športové triedy a športovými klubmi venujúcimi sa práci s mládežou pripravilo IV. ročník športového podujatia  "Vyber si svoj šport", určené pre predškolákov materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce, ktoré sa uskutočnilo  dňa 29. 09. 2022 vo florbalovej hale pri ZŠ T. J. Moussona(1.ZŠ) v Michalovciach.
Aj naša MŠ sa zúčastnila športového podujatia.  


TÝŽDEŇ MOBILITY 

vyvrcholil dňa 22.09.2022 akciou  ,,DEŇ  BEZ  ÁUT" Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do akcie venovanej Dňu bez áut. Zapojilo sa vyše 75%  našej školy. Aj niekoľko zamestnancov meralo metre, či kilometre do školy bez áut. Nie je podstatné, koľko nás bolo, ale to, že sme si uvedomili, čo môžeme zmeniť na svojom správaní vzhľadom k využívaniu auta.  Pani riaditeľka  vyhodnotila tieto triedy:

Na 1. mieste  sa umiestnila  trieda č. 4 -VČIELKY 

na 2.mieste sa umiestnila trieda č. 5- MRAVČEKOVIA
na 3. mieste trieda č.7- ŽABKY  
na 4. mieste  trieda č. 1  -JEŽKOVIA  a trieda č.2- LIENKY
na 6.mieste trieda č.6- SOVIČKY 
na 7. mieste trieda č.3- MOTÝLE 


ŠPORTOVÝ OLYMPIJSKÝ DEŇ 
 Olympijské dni pokračujú. Deti z materských škôl  v Michalovciach si  merali sily na Mestskej športovej olympiáde, ktorú pripravila MŠ S. H. Vajanského. Nechýbali ani ceny pre víťazov a dobrá nálada. Deti súťažili v piatich disciplínach jednotlivo i ako družstvo. Najviac sa darilo našej   MŠ, ktorá získala  aj putovný pohár. 

CESTA ROZPRÁVKOVÝM LESOM 

KLOKOČINA 

 


Virtuálna prehliadka našej MŠ.


Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.


Zápis detí do MŠ

Viac informácií k nástupu detí do našej MŠ nájdete v sekcii "Zápis detí do MŠ" na našich stránkach.