OZNAM!

Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ si môžete vyzdvihnúť dňa:      23.06.2022 od 9,30 hod. do 11,30 hod. a                                    27.06.2022 od 9,30 hod. do 11,30 hod v MŠ Školská 5, Michalovce.


ŠPORTOVÝ OLYMPIJSKÝ DEŇ 
 Olympijské dni pokračujú. Deti z materských škôl  v Michalovciach si  merali sily na Mestskej športovej olympiáde, ktorú pripravila MŠ S. H. Vajanského. Nechýbali ani ceny pre víťazov a dobrá nálada. Deti súťažili v piatich disciplínach jednotlivo i ako družstvo. Najviac sa darilo našej   MŠ, ktorá získala  aj putovný pohár. 

CESTA ROZPRÁVKOVÝM LESOM 

KLOKOČINA 

 


2% Z VAŠICH DANÍ 
" Prosíme rodičov a priateľov našej MŠ o podporu 2% z Vašich daní"


DOTÁCIA NA STRAVU !


Virtuálna prehliadka našej MŠ.


Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.


Zápis detí do MŠ

Viac informácií k nástupu detí do našej MŠ nájdete v sekcii "Zápis detí do MŠ" na našich stránkach.