Oznam 

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY


2% Z VAŠICH DANÍ
" Prosíme rodičov a priateľov našej MŠ o podporu 2% z Vašich daní" 


DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY 

VYBER SI SVOJ ŠPORT 2023


Vyhlásenie o bezinfekčnosti

XX.ROČNÍK MESTSKEJ ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDY  MŠ

Dňa 31.05.2023 sa v našej materskej škole konal XX. ročník Mestskej športovej olympiády. Nasadenie, nadšenie, radosť z pohybu a úsmev na tvárach detí hovoria za všetko.  


MÁJ,MÁJ, MÁJ, ZELENÝ...

 MALÝ  DOPRAVÁK
Dňa  24.04.2023 sa v našej MŠ konala akcia BEZPEČNE  NA CESTÁCH- MALÝ  DOPRAVÁK. Veľké  poďakovanie patrí záchranárskym zložkám- HASIČOM,  POLÍCIÍ, MESTSKEJ  POLÍCIÍ, ZÁCHRANNEJ SLUŽBE A ČERVENÉMU  KRÍŽU za spoločnú akciu.  Cez zážitkové učenie deti  spoznávali  poznatky o dopravných situáciách, ktoré využijú  v každodennom živote. 


1. miesto v treťom kole Ligy pohybovej zdatnosti deti z MŠ mesta Michalovce 16.2.2023ZLATÝ MATIČNÝ HLASOK 
Dňa 22.11.2022 sa  uskutočnila regionálna súťaž ,,ZLATÝ  MATIČNÝ HLÁSOK "do ktorej sa zapojila aj naša MŠ Školská 5, Michalovce.

"VYBER SI SVOJ ŠPORT"

 Mesto Michalovce - odbor školstva a športu v spolupráci s Olympijským klubom, základnými školami, ktoré majú športové triedy a športovými klubmi venujúcimi sa práci s mládežou pripravilo IV. ročník športového podujatia  "Vyber si svoj šport", určené pre predškolákov materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce, ktoré sa uskutočnilo  dňa 29. 09. 2022 vo florbalovej hale pri ZŠ T. J. Moussona(1.ZŠ) v Michalovciach.
Aj naša MŠ sa zúčastnila športového podujatia.  ŠPORTOVÝ OLYMPIJSKÝ DEŇ 
 Olympijské dni pokračujú. Deti z materských škôl  v Michalovciach si  merali sily na Mestskej športovej olympiáde, ktorú pripravila MŠ S. H. Vajanského. Nechýbali ani ceny pre víťazov a dobrá nálada. Deti súťažili v piatich disciplínach jednotlivo i ako družstvo. Najviac sa darilo našej   MŠ, ktorá získala  aj putovný pohár. 

CESTA ROZPRÁVKOVÝM LESOM 


Virtuálna prehliadka našej MŠ.


Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.


Zápis detí do MŠ

Viac informácií k nástupu detí do našej MŠ nájdete v sekcii "Zápis detí do MŠ" na našich stránkach.